Mirissa - Mirissa Fisheries Harbor

Beruwela - Beruwela Harbour

Dondra - Dondra Harbour

Kudawella - Fishery Harbour Kudawella

Hambanthota - Hambanthota Fisheries Harbour

Kirinda - Kirinda Fishery Harbour